Вхід до системи оплат online
Розкриття інформації

Повне найменування НФУ: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"
Ідентифікаційний код юридичної особи: 22116499
Місцезнаходження юридичної особи: 01033, м.Київ, Голосіївський район, вул. Жилянська, 72А
Офіс ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС»: 69063, м. Запоріжжя, Олександрівський район, вул. Покровська, 21
Дата державної реєстрації: 13.07.1994 р.
Дата запису: 27.09.2005 р.
Номер запису: 11031200000008206
Код ЄДРПОУ: 22116499
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС" внесено до Державного реєстру фінансових установ 12 квітня 2007 (Свідоцтво Нацкомфінпослуг про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 134 від 24.10.2013). ВИТЯГ З РЕЄСТРУ ПЛАТІЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ(від 05.06.2023р.)
Посилання на сторінку офіційного інтернет-представництва НБУ
Відомості з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг
(111) Порядковий номер реєстрації - 97621
(151) Дата реєстрації - 10.10.2008
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"
Директор: Іщенко Олександр Григорович
ФІЛІЯ "БЕРДЯНСЬКЗВ'ЯЗОКСЕРВІС" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"
(послуги не надаються у зв’язку з окупацією міста Бердянськ Запорізької області)
Директор: Іщенко Олександр Григорович
Графік роботи ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»
Пн – Пт: з 9:00 до 17:00
Перерва з 12-14
субота неділя- вихідні.

Перелік пунктів приймання/виплати переказів в Запоріжжі
Перелік пунктів приймання/виплати переказів в Бердянську
1. Ініціювання переказу коштів:
 • Платник зобов'язаний ознайомитись з положеннями публічного договору;
 • з метою здійснення переказу коштів Платник має звернутись до відповідальної особи пункту надання фінансових послуг фінансової установи для формування документа на переказ, який виконується шляхом заповнення Платником та/або відповідальною особою ПНФП обов'язкових реквізитів;
 • після формування документа на переказ Платник зобов'язаний пересвідчитись у правильності зазначених у документі на переказ: інформації, яка ідентифікує Платника, реквізитів та ідентифікаційної інформації Отримувача, суми переказу, призначення платежу;
 • пересвідчившись у правильності зазначеної у документі на переказ інформації, посвідчити сформований документ на переказ власним підписом та передати його відповідальному працівнику пункту надання фінансових послуг разом з відповідною сумою готівки, з урахуванням розміру комісійної винагороди за послугу з переказу коштів (якщо передбачено);
 • на підтвердження здійснення операції з переказу коштів отримати від відповідальної особи пункту надання фінансових послуг екземпляр квитанції, посвідченої підписом та печаткою вказаної особи, та не відходячи від каси перевірити правильність отриманої решти (в разі її наявності).
2. Отримання переказу коштів:
 • З метою отримання переказу готівкою Отримувач має звернутись до відповідальної особи ПНФП та назвати унікальний код;
 • в разі наявності переказу, Отримувач надає відповідальній особі ПНФП платіжну інструкцію на видачу готівки;
 • після перевірки відповідальною особою ПНФП правильності та повноти заповнення Отримувачем платіжної інструкції на видачу готівки, Отримувачу видається готівка та примірник платіжної інструкції на видачу готівки, яка містить підпис та печатку відповідальної особи ПНФП, а також відповідний чек РРО;
 • Отримувач має перевірити та перерахувати видану йому готівку у присутності відповідальної особи ПНФП.
3. Строки зарахування коштів Отримувачам:
 • ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС», здійснюючи функції учасника Внутрішньодержавної платіжної системи «ІнтерПейСервіс» та надаючи послуги з переказу коштів у національній валюті України без відкриття рахунків, беззаперечно дотримується, встановлених чинним законодавством України, строків зарахування коштів Отримувачам.;
 • так, надаючи Платникам/Ініціаторам послуги з переказу коштів на підставі публічного договору, ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС» встановлено строк зарахування коштів Отримувачем не пізніше третього операційного дня після дати завершення ініціювання переказу.;
 • строки зарахування коштів Отримувачам з якими укладені індивідуальні договори на прийом платежів, встановлюються за домовленістю між ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС» та відповідним суб'єктом господарювання.
Наглядова рада:

голова Наглядової ради - Коміссаров Юрій Володимирович

член Наглядової ради - Ганзіна Геннадій Олександрович (заступник технічного директора)

член Наглядової ради - Гіріна Олена Сергіївна (помічник голови Наглядової ради)

Виконавчий орган:

директор - Іщенко Олександр Григорович

ФІЛІЯ "БЕРДЯНСЬКЗВ'ЯЗОКСЕРВІС" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"
(послуги не надаються у зв’язку з окупацією міста Бердянськ Запорізької області)
Директор: Іщенко Олександр Григорович
дата рішення про створення: 17.08.1998р
номер рішення про створення: б/н
Код ЄДРПОУ: ВП 25490761
Місцезнаходження ВП: 71112, Запорізька область місто Бердянськ ПРОСПЕКТ СХІДНИЙ будинок 234, телефон: 061-537-23-74
WEB: zss.zp.ua
E-mail: support@zss.zp.ua
Види фінансових послуг які може надавати відокремлений підрозділ: переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Особлива інформація емітента (05.07.2012р.)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента(27.06.2012)
Особлива інформація емітента (06.09.2012р.)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента(03.09.2012р.)
Особлива інформація емітента (30.11.2012р.)
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення его філій, представництв (26.11.2012р.)
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства (20.03.2013р.)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про зміну складу посадових осіб) емітента (17.01.2014р.)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (06.03.2014р.)
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства (15.04.2016р.)
Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб) емітента (20.04.2016)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (28.04.2017р.)
Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента (03.05.2017р.)
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства (25.04.2018р.)
Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів (25.04.2018р.)
Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента (03.05.2018р.)
Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів (25.04.2018р.)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (15.04.2019р.)
Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента (16.04.2019р.)
Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб) емітента (16.04.2019р.)
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів (15.04.2019р.)
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС»
Повідомлення про зміни в порядку денному річних загальних зборів акціонерів Товариства (15.04.2019р.)
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів (11.03.2019р.)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (28.04.2020р.)
Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів Товариства (28.04.2020р.)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (29.04.2020р.)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (28.04.2020р.)
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів (23.04.2020р.)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (27.04.2021р.)
Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів Товариства (21.04.2021р.)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (27.04.2021р.)
Звіт національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (27.04.2021р.)
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів (27.04.2021р.)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 14.12.2022 щодо керівних орг
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 14.12.2022
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента підпис
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента щодо керівних органів
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента щодо керівних органів підпис
Підсумки голосування акціонерам
Підсумки голосування акціонерам підпис
Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 2023
Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 2023 підпис
Користувачі послуг ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС» у разі порушення їх прав, як споживачів фінансових послуг, мають право звернутися до:

Управління захисту прав споживачів Національного банку України через дистанційні канали, надіславши звернення онлайн або на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, використовуючи спеціальну форму, чи надіслати листа разом із документами на адресу: 01601, м.Київ, вул.Інституцька,9 або зателефонувавши тел.: 0 800 505 240.

У зверненні потрібно розповісти суть порушеного питання, вашої пропозиції чи скарги, зазначити інформацію про себе (прізвище, ім’я та по батькові; ваше місце проживання; електронну пошту та контакти).
Інформації має бути достатньо для обґрунтованого рішення НБУ. Більше про правила звернень громадян – в Інструкції про організацію розгляду звернень громадян, проведення особистого прийому та забезпечення доступу до публічної інформації в національному банку України.

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, надіславши листа разом з документами на адресу: 69002 м. Запоріжжя, вул. Гоголя 105 а; електронна адреса: office@gudpss-zp.gov.ua або зателефонувавши тел.: (061) 228-04-62, (061) 228-04-53.
З 1 липня 2020 року Національний банк перейняв на себе функції регулятора ринку небанківських фінансових послуг.
Канали зв’язку для громадян: телефон: 0 800 505 240 (у разі, якщо Ви не додзвонилися до оператора і всі лінії були зайняті або Ви телефонуєте в неробочий день та час, необхідно залишити Ваш номер телефону на автовідповідач і Вам зателефонують).
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ).
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство: справи про банкрутство стосовно фінансової установи не порушувались. Відомості про застосування процедури санації: справи про банкрутство стосовно фінансової установи не порушувались, процедури санації не застосовувались.
Рішення про ліквідацію фінансової: рішення про ліквідацію не приймалось.
Фінансова установа створена у формі приватного акціонерного товариства, надає послуги з переказу коштів у національній валюті України без відкриття рахунків, відповідно до отриманих дозволів та узгоджених Правил.
Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (08.12.2022р.)
Бюлетені для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 08.12.2022 року, крім обрання кандидатів до органів управління Товариства
Зміни до повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства
Бюлетень для голосування з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 08.12.2022, крім кумулятивного голосування
Бюлетень для голосування з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 08.12.2022, крім кумулятивного голосування - пiдпис
Бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 08.12.2022
Бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 08.12.2022 - пiдпис
Додаткова інформація ДЗЗА
Протокол ДЗЗА, протокол реєстрації акціонерів, протоколи про підсумки голосування
Протокол ДЗЗА, протокол реєстрації акціонерів, протоколи про підсумки голосування підпис
Повідомлення про підсумки голосування
Повідомлення про підсумки голосування підпис
|

Пароль


 | Реєстрація

Забули пароль ?

Швидка оплата

Комунальні нарахування
До оплати приймаються:

visa and master card

Звертаємо Вашу увагу

Здійснювати платежі в пунктах надання фінансових послуг з мінімальними витратами свого часу можна в період з 1 по 10 і з 25 по 30 числа місяця.

Здійснивши платіж, перевіряйте квитанцію та гроші не відходячи від робочого місця контролера-касира.

З питань обслуговування звертайтеся до офісу за адресою: вул.Покровська, 21 або за телефоном 213-88-87

Copyright © 2016 ПрАТ "ЗAПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС" Ліцензія НБУ №21/1036-рк від 05.06.2023р.
Місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, 72А, E-mail: support@zss.zp.ua
Телефон гарачої лінії: 0-800-406-407